Societatea profesionala de avocati

Buzatu si Asociatii

Get Adobe Flash player

Login Form

Domenii de activitate


DREPT COMERCIAL SI CONSULTANTA COMERCIALA

 • Litigii intre asociati/actionari cu privire la desfasurarea activitatii societatii, retrageri din societatea comerciala, contestarea Hotararilor AGA;
 • Litigii in domeniul proprietatii intelectuale si industriale;
 • Litigii legate de concurenta comerciala si concurenta neloiala;
 • Litigii pentru recuperarea creantelor comerciale.
 • Asistare si reprezentare in cursul PROCEDURII INSOLVENTEI - asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, la actele efectuate de administratorul judiciar/lichidator, asistare si reprezentare in vederea solutionarii contestatiilor la tabelul creantelor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de legea nr. 85/2006.

 Acordarea de consultanta in materie contractuala:

 • asistarea in timpul negocierilor, redactarea, modificarea si urmarirea executarii contractelor de: vanzare-cumparare de bunuri mobile si imobile, de leasing financiar si operational, contracte de credit bancar, contracte de asociere in participatiune, de prestari servicii (antrepriza, transport), contracte de franciza, distributie comerciala;
 • elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, rezilierea contractelor, proceduri privind obligarea la indeplinirea fortata a obligatiilor;
 • Redactarea de note legale cu privire la alte probleme aparute in cursul activitatii societatii comerciale si a angajatilor acesteia.

DREPT FISCAL

 • Acordarea de asistenta din punct de vedere juridic referitor la obligatiile fiscale ale societatii;
 • Acordarea de consultatii juridice in domeniul dreptului fiscal;
 • Initierea si solutionarea litigiilor referitoare la contestarea deciziilor de impunere emise de organele fiscale pentru persoane fizice si juridice;
 • Contestarea deciziilor de impunere suplimentare sau a deciziilor emise in urma efectuarii controalelor fiscale;
 • Asistarea contribuabililor in relatiile cu organele administratiei publice sau organele fiscale;
 • Asistarea contribuabililor persoane fizice sau juridice in cursul controlului fiscal.

 DREPT CIVIL

 • Asistenta si reprezentare in litigii civile, redactarea si sustinerea actiunilor civile in instantele de judecata in toate fazele procesuale;
 • Consultanta in diverse aspecte privind aplicarea legii civile;
 • Obtinere de avize si autorizatii pentru persoane fizice si juridice;
 • Negociere, redactare, modificare si incetare de contracte civile;
 • Asistenta si reprezentare in fata oricaror organisme nationale si internationale cu activitate jurisdictionala;
 • Asistenta si reprezentate in faza de executare silita;
 • Asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase;
 • Drept succesoral: consultanta si asistenta juridica, litigii;
 • Revendicari imobiliare;
 • Recuperare debite provenite din contracte civile: imprumut, vanzare-cumparare, donatie, mandat etc.;
 • Inscrieri in Cartea Funciara ale drepturilor de proprietate, ale dezmembramintelor acestuia (dreptul de uz, uzufruct, superficie, folosinta, abitatie) si ale sarcinilor (ipoteci si privilegii imobiliare);
 • Actiuni in prestatie tabulara;
 • Asistenta si reprezentare la notariat, in fata notarului public.

 DREPTUL MUNCII

 • Elaborarea si redactarea de contracte individuale sau colective de munca, regulamente interne si regulamente de organizare si functionare, fise de post;
 • Elaborarea si redactarea de ordine, decizii, cu privire la incetarea contractului individual de munca, detasare, etc.;
 • Elaborarea si redactarea de opinii legale pentru orice problema de dreptul muncii, precum si in cazul conflictelor de munca;
 • Asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca, solutionarea de litigii privitoare la accidente de munca;
 • Contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de munca;
 • Solutionarea de litigii privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna si a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii.

 CONSULTANTA JURIDICA IN DOMENIUL IMOBILIAR

 • Redactarea de opinii legale cu privire la situatia juridica a imobilului; 
 • Verificarea regimului tehnic si juridic al imobilului la autoritatile publice competente; 
 • Redactarea si negocierea Contractelor de antrepriza; 
 • Negocierea contractelor avand ca obiect finantarea proiectelor imobiliare; 
 • Redactarea si negocierea Contractelor de locatiune; 
 • Efectuarea tuturor formalitatilor legate de cartea funciara privind existenta/inexistenta sarcinilor care greveaza imobilul.

 INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE, ASOCIATII SAU FUNDATII

 • Infiintari de societati comerciale, asociatii si fundatii;
 • Elaborarea si redactarea de acte constitutive, hotarari ale adunarii generale a asociatilor, acte aditionale, contracte de inchiriere si comodat, declaratii ale asociatilor si administratorilor in forma atestata de avocat;
 • Reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului in vederea inregistrarii infiintarii de societati si a inregistrarii modificarilor aduse actului constitutiv;
 • Contracte de cesiune parti sociale, infiintari de puncte de lucru, majorarea sau diminuarea capitalului social, modificarea sediului social, etc.
 • Asistenta in cadrul procedurii de lichidare a societatilor comerciale.


Cauta